Vogelwachter 2021 op Rottumerplaat

In 2021 woonde ik 136 dagen op Rottumerplaat. Rottumerplaat 2021 was het jaar van vijftig jaar Bomans en Wolkers, van een onstuimige start maar desondanks een succesvol broedjaar en van de vele tienduizenden vogels die hier hun welverdiende rust vonden. Als vogelwachter van Staatsbosbeheer mocht ik dit schouwspel samen met mede-vogelwachter Frank vanaf de eerste rang meemaken.

Over onze werkzaamheden – broedvogelinventarisatie, planten in kaart brengen, trektellingen – schreven we een uitgebreid vogelwachtersrapport. Het rapport is hier in te zien.

Tijdens ons verblijf schreven we blogs op de website van Staatsbosbeheer, onder meer:

136 dagen op een natuureiland
50 jaar later: omslag in denken
‘Lepelaars wijzen ons de weg’
Meer dan honderdvijftig plantensoorten

Schouders onder natuurvriendelijk suppleren

Voor Rijkswaterstaat schreef ik de teksten voor een e-zine over het project Natuurlijk Veilig. In het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig onderzocht Rijkswaterstaat, samen met tien maatschappelijke organisaties, het effect van zandsuppleties op de kustnatuur. Zandsuppleties beïnvloeden de kustecologie. “Voor de meeste dieren, planten en natuurwaarden vormen ze echter geen acute bedreiging”, concludeert Petra Damsma, adviseur ecologie en hoogwaterveiligheid kust van Rijkswaterstaat, in de e-zine.

Naast de e-zine schreef ik de teksten over het programma op de site Waterinfo Extra.

Nieuwsbrieven Wierde & Dijk

Voor de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk verzorg ik de nieuwsbrieven. De nieuwsbrief kreeg recent een facelift. Met een nieuwe opzet, andere rubrieken en een frisse en moderne vormgeving. In de een editie komt onder meer Peter Harry Mulder, het Groningse boegbeeld van natuurinclusief boeren, aan het woord. Nieuw is onder meer de rubriek ‘Mien nije schuur’, waarbij een agrariër vertelt waarom zijn nieuwe boerenschuur de omgeving verrijkt.

De nieuwsbrieven vind je hier.

Special over Griend

Tijdschrift De Levende Natuur plaatst Griend in de schijnwerpers. Een minispecial beschrijft de belangrijkste resultaten van een langjarig onderzoeksprogramma.

Aan bod komen onder meer de erosie en de aangroei van dit zogeheten stormvloedschoorwal-eiland, interacties met de omgeving, de rol van vogelpoep en de vraag: kan het eiland weer ‘wandelen’?

Voor het onderzoeksprogramma – een coalitie van Natuurmonumenten, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit, Bureau Waardenburg, the Fieldwork Company en Rijkswaterstaat – schreef ik deze minispecial.

Biodiversiteit vraagt systeemwijziging

Volgens wetenschappers staat wereldwijd het voortbestaan van één miljoen plant- en diersoorten op het spel. Dat is een kwart van alle soorten. Gelukkig klinkt ook een positief geluid: het tij kan nog keren.

Vier artikelen in de Golden Raand: biodiversiteit op mondiaal, nationaal en provinciaal niveau. Plus een concrete pilot rond natuurinclusieve landbouw.

Lees verder “Biodiversiteit vraagt systeemwijziging”

Ruimtelijk oog (MilieuMagazine)

Natuurbescherming vraagt een goede monitoring, maar dat is vaak kostbaar en arbeidsintensief. Gevolg is dat beleid regelmatig achter de feiten aanloopt. Aardobservatiedata kan uitkomst bieden: hierin ligt een schat aan informatie besloten, zeker in combinatie met machine learning. Monitoring vanuit de ruimte blijkt voor allerlei doeleinden een eyeopener. Artikel in MilieuMagazine.

Lees verder “Ruimtelijk oog (MilieuMagazine)”

Gebiedsvisies Natuurmonumenten

Natuurmonumenten maakt voor elk natuurgebied om de achttien jaar een gebiedsvisie, waarin de toekomstige ontwikkeling van het gebied en het beheer worden beschreven. Afgelopen jaar werkte ik als eindredacteur mee aan drie nieuwe visies voor het Uithuizerwad, de landgoederen van Eelde-Paterswolde en het Norger Esdorpenlandschap. Ook schreef ik de publieksfolders, zoals deze folder over Eelde-Paterswolde.

Begin 2021 verscheen de gebiedsvisie ‘Kardinge geeft!’. Om het natuurgebied mooier, groter en natuurlijker te maken, gaat Natuurmonumenten de komende tijd met acht speerpunten uit de gebiedsvisie aan de slag. De publieksversie kun je hier te vinden. De gehele gebiedsvisie lezen? Deze vind je hier.

Lees verder “Gebiedsvisies Natuurmonumenten”

Lessenaars in het veld

In de natuurgebieden en bij het erfgoed plaatst Het Groninger Landschap lessenaars om bezoekers te informeren. De afgelopen twee jaar schreef ik teksten voor diverse lessenaars, onder meer bij het Bezoekerscentrum Reitdiep ten noorden van Groningen, Wierdebegraafplaats in Wierum, de Midwolder Bouwten in Midwolda en het Zeven-sloten-tegelijk-pad. Binnenkort verschijnen vijftien lessenaars bij historische molens.

Lees verder “Lessenaars in het veld”