Boerenerven als vogelparadijs

In het vlakke Groningse land zijn boerenerven vaak oases voor vogels. Tussen de koeien en paarden jagen kerkuilen op muizen en verschalken boerenzwaluwen als luchtacrobaten insecten. Over de kerkuil en boerenzwaluw goed nieuws: het gaat in Groningen prima met deze karakteristieke erfvogels.

Dit artikel verscheen in de Golden Raand, tijdschrift van Het Groninger Landschap.