Laat Griend wandelen

Griend blijkt een stormvloedschoorwal-eiland. Het artikel in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, is nu online beschikbaar. Anders dan bij barrière-eilanden, waar zand en zeestromen de vorming bepalen, spelen bij dit type eiland stormvloeden een sleutelrol. Om de interacties tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het ‘wandelen’ van Griend te bestuderen, startten in het voorjaar van 2017 twee grootschalige veldexperimenten.

Lees verder “Laat Griend wandelen”

Dringend Waddenappèl

De Waddenzee behoort tot onze pronkstukken, maar toch staan natuur en weidsheid er onder druk. Dat een integraal Waddenbeheer nodig is, wordt alom beaamd. Het boekwerk Waddenappèl beschrijft het hoe en waarom. Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Stichting WAD, vertegenwoordigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), vragen in deze uitgave om een verrijkend en samenhangend Waddenbeheer.

Lees verder “Dringend Waddenappèl”