Dringend Waddenappèl

De Waddenzee behoort tot onze pronkstukken, maar toch staan natuur en weidsheid er onder druk. Dat een integraal Waddenbeheer nodig is, wordt alom beaamd. Het boekwerk Waddenappèl beschrijft het hoe en waarom. Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Stichting WAD, vertegenwoordigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), vragen in deze uitgave om een verrijkend en samenhangend Waddenbeheer.

In opdracht van CWN verzorgde ik de tekst en de opzet van deze visie op het beheer van de Waddenzee. In de uitgave komen tal van Waddenliefhebbers aan het woord. Doorlezen maakt één ding duidelijk: de Waddennatuur verdient extra aandacht. Het momentum is er.

WADDENAPPEL-LR (002)_Pagina_03
WADDENAPPEL-LR (002)_Pagina_04
WADDENAPPEL-LR (002)_Pagina_28
WADDENAPPEL-LR (002)_Pagina_05