Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten en levert een bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie. Boeren, tuinders, vervoerders, bedrijven en consumenten maken dankbaar gebruik van gft-producten. Gft is basis voor compost, duurzame elektriciteit, groen gas, vloeibaar CO2 en duurzame warmte. De sector werkt aan innovatie en onderzoekt de kansen van bioplastics en bio-aromaten uit gft.

Om de transitie naar de circulaire economie te maken, wil de overheid naar 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Het gescheiden inzamelen van gft-afval is daarbij cruciaal. In de uitgave Made by gft staan adviezen en maatregelen om de gft-inzameling te verbeteren.

25 jaar geleden is de eerste gft-composteerinstallatie in gebruik genomen. Met de uitgave Made by gft staat de sector stil bij dit jubileum. “De sector heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt en staat internationaal hoog in aanzien”, aldus Ger de Jong, voorzitter van de Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven.