Harde verpakkingsfeiten

Feiten, meningen en belangen. In het verpakkingendossier waren ze vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken wil als onafhankelijke partij helderheid verschaffen. De milieubeweging plaatst kanttekeningen. In dit artikel in Milieumagazine komen beide aan het woord.

Artikel in het februarinummer van Milieumagazine: Pagina’s van MM140102