Herintroductie zeegras

Zeegras zaaien blijkt verre van eenvoudig. Het vergt het nodige pionieren. Sinds 2011 vinden in de Nederlandse Waddenzee veldexperimenten plaats met innovatieve zaaimethoden. Sommigen blijken geschikt, anderen ongeschikt. Leren door te doen, luidt de aanpak, waarbij mislukkingen vaak weer een bron vormen voor nieuwe uitvindingen.

Het succes van de innovatieve zaaimethoden brachten we in de zeegrasnieuwbrief op een creatieve wijze in beeld. Rood kruis = mislukt, groen vinkje = gelukt. Zo blijkt maar weer: een blok tekst is niet altijd de juiste vertelwijze. Een simpele infographic kan verhelderd werken.

December 2017 verscheen de laatste nieuwsbrief van het project ‘Zeegras: herstel van een biobouwer in de Waddenzee’. De ervaring en kennis die in dit project is opgedaan wordt nu ingezet om te werken aan herintroductie van zeegras in het Grevelingenmeer in de Zeeuwse Delta. Ook daarover is meer te lezen in deze nieuwsbrief.

De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief aan bod:

  • Succesvolle zeegrasproef op het Uithuizerwad
  • Zeegrasherstel gaat door in Zeeland
  • Zeegras om Griend te beschermen

De zeegrasnieuwsbrief is hier te downloaden