Historisch Jaarboek Groningen

In 2017 heb ik een bijdrage mogen leveren aan het Historisch Jaarboek Groningen 2017. De bijdrage gaat over de restauratie van boerderij Paddepoel ten noorden van de stad Groningen.

De afgelopen jaren vond een grondige restauratie plaats. Niet alleen van de boerderij zelf, maar ook van de directe omgeving. Het totaalbeeld verfraait het karakteristieke cultuurlandschap van het Reitdiepdal, waar de oorspronkelijke verkaveling, talloze wierden en de kronkelende Hunzeloop nog zichtbaar zijn. Wie nu tijdens een fiets- of wandeltocht de boerderij passeert, ziet geen storende schuren, mestsilo’s en daken van golf- en asbestplaten, maar een authentieke kop-hals-rompboerderij met rieten dak en knotwilgen.

Paddepoel