Betere kwaliteit van afvalstromen

Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt hergebruikt. Over de kwaliteit van afvalstromen verscheen een serie van zes artikelen op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Artikel (deel 6 serie):
Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op

Artikel (deel 5 serie):
Matrassen mits droog en schoon

Artikel (deel 4 serie):
Kwaliteit gft neemt sterk af

Artikel (deel 3 serie):
Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging

Artikel (deel 2 serie):
Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op

Artikel (deel 1 serie):
Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag