Laat Griend wandelen

Griend blijkt een stormvloedschoorwal-eiland. Het artikel in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, is nu online beschikbaar. Anders dan bij barrière-eilanden, waar zand en zeestromen de vorming bepalen, spelen bij dit type eiland stormvloeden een sleutelrol. Om de interacties tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het ‘wandelen’ van Griend te bestuderen, startten in het voorjaar van 2017 twee grootschalige veldexperimenten.

Het artikel verscheen in het septembernummer van 2017. Een digitale pdf van het artikel is sinds kort beschikbaar.

Klik hier om het artikel te lezen.

Auteurs: L.L. Govers, T. van der Heide, H. Olff, Q.J. Smeele & A. van der Eijk.

afbeelding