Milieudata from space

Satellieten zenden steeds meer milieudata naar de aarde. Nieuwste loot: het Tropomi-instrument, speciaal voor luchtkwaliteit en klimaatverandering. De extra datastroom biedt nieuwe perspectieven. De gegevens zijn vergelijkbaar, accuraat, betrouwbaar, wereldwijd en gratis. Overheden en bedrijven ontdekken de mogelijkheden.

Het artikel verscheen in het tijdschrift Milieumagazine.