Natuurorganisaties presenteren plannen voor Waddengebied

“We zijn blij dat de natuurorganisaties zo eendrachtig met andere partijen de dialoog zijn gestart.” Dat vertelde Henk Bleker, gedeputeerde van provincie Groningen, november 2005 bij de presentatie van het boek Het Tij Gekeerd, waarin acht organisaties hun voorstellen beschrijven voor natuurherstel in het Waddengebied. De natuurorganisaties zijn nagegaan welk soort herstelprojecten voor de natuur in het Waddengebied met spoed zouden moeten worden gestart. In het boekje zijn behalve de voorstellen voor een beter Waddengebied, ook reacties opgenomen van ondernemers, agrariërs en anderen.

Klik hier om Het Tij Gekeerd in te zien.tijgekeerd

De organisaties zijn: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noordholland, Stichting het Groninger Landschap, Vogelbescherming Nederland en de Stichting Wilde Kokkels.