Nieuwsbrief 5 Zachte Zandmotor verschenen

Nieuwsbrief nummer 5 van klimaatbuffer De zachte zandmotor is uit. Aan bod komt de stand van zaken van de verschillende pilotprojecten. Hans Pietersma (It Fryske Gea) beschrijft het kroonjuweel en vogelparadijs Workumerwaard en de betekenis van het project Zachte Zandmotor voor het gebied. Ook wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de aanleg van de landtong bij Oudemirdum en de start van modelstudie Hindeloopen.

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien: Nieuwsbrief zachte zandmotor 2012-5

Oudemirdum - foto 1