Onze polderpanda

Eeuwenlang stonden ze overal in de Groningse weilanden: blaarkoppen. Het markante dier, met haar witte kop, mag met recht een Groningse koe worden genoemd. Tegenwoordig zijn ze schaars en behoren ze tot ons levend cultureel erfgoed. Het voortbestaan van de blaarkop wordt bedreigd. Een boerderij in Middelstum stopt ermee. Dat doet zeer.

Het artikel verscheen in BLAD, tijdschrift voor Noord-Groningen