Laat Griend wandelen

Griend blijkt een stormvloedschoorwal-eiland. Het artikel in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, is nu online beschikbaar. Anders dan bij barrière-eilanden, waar zand en zeestromen de vorming bepalen, spelen bij dit type eiland stormvloeden een sleutelrol. Om de interacties tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het ‘wandelen’ van Griend te bestuderen, startten in het voorjaar van 2017 twee grootschalige veldexperimenten.

Lees verder “Laat Griend wandelen”

Staatssecretaris: ‘Opschalen en versnellen’

Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is optimistisch gestemd. Nederland ligt volgens haar op koers voor een volledige circulaire economie in 2050. ‘Ik wil opschalen en versnellen, samen met de partners’.

Lees verder “Staatssecretaris: ‘Opschalen en versnellen’”

Dringend Waddenappèl

De Waddenzee behoort tot onze pronkstukken, maar toch staan natuur en weidsheid er onder druk. Dat een integraal Waddenbeheer nodig is, wordt alom beaamd. Het boekwerk Waddenappèl beschrijft het hoe en waarom. Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Stichting WAD, vertegenwoordigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), vragen in deze uitgave om een verrijkend en samenhangend Waddenbeheer.

Lees verder “Dringend Waddenappèl”