Schouders onder natuurvriendelijk suppleren

Voor Rijkswaterstaat schreef ik de teksten voor een e-zine over het project Natuurlijk Veilig. In het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig onderzocht Rijkswaterstaat, samen met tien maatschappelijke organisaties, het effect van zandsuppleties op de kustnatuur. Zandsuppleties beïnvloeden de kustecologie. “Voor de meeste dieren, planten en natuurwaarden vormen ze echter geen acute bedreiging”, concludeert Petra Damsma, adviseur ecologie en hoogwaterveiligheid kust van Rijkswaterstaat, in de e-zine.

Naast de e-zine schreef ik de teksten over het programma op de site Waterinfo Extra.