Spanningsveld tussen stoffen- en afvalwetgeving

Maximaal recyclen, minimaal gevaarlijke stoffen in de kringloop. Deze twee ambities gaan niet altijd samen. Gevaarlijke stoffen uitbannen kan immers recycling belemmeren. Omgekeerd kan recycling betekenen dat gevaarlijke stoffen in de kringloop blijven. De uitdaging is het vinden van de juiste balans. De Nederlandse risicobenadering kan daarbij helpen.

Lees het artikel van mijn hand op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

recycling 2