Stedelijk groen als bondgenoot

Wateroverlast, overstromingen, hittestress: de gevolgen van klimaatverandering in steden zijn groot. Stadsnatuur biedt oplossingen. Steeds meer steden zien dat in. Ook functies als recreatie, leefbaarheid en gezondheid varen er wel bij. Groen als drager om steden toekomstbestendig te maken.