Verdeelde meningen over gasrotonde

Nederland steekt miljarden in het uitbouwen van de gasrotonde. Maar draagt de gasrotonde wel bij aan een schone energievoorziening? Chris Glerum van de Gasunie houdt in dit artikel in Milieumagazine een warm pleidooi voor de gasrotonde. Hoogleraar Jan Rotmans ziet de gasrotonde juist als obstakel op weg naar een schone energievoorziening. “De gasrotonde vertraagt de verduurzaming”, zegt hij.

Artikel in het novembernummer van Milieumagazine: Pagina’s van MM_1208