Vogelwachter 2021 op Rottumerplaat

In 2021 woonde ik 136 dagen op Rottumerplaat. Rottumerplaat 2021 was het jaar van vijftig jaar Bomans en Wolkers, van een onstuimige start maar desondanks een succesvol broedjaar en van de vele tienduizenden vogels die hier hun welverdiende rust vonden. Als vogelwachter van Staatsbosbeheer mocht ik dit schouwspel samen met mede-vogelwachter Frank vanaf de eerste rang meemaken.

Over onze werkzaamheden – broedvogelinventarisatie, planten in kaart brengen, trektellingen – schreven we een uitgebreid vogelwachtersrapport. Het rapport is hier in te zien.

Tijdens ons verblijf schreven we blogs op de website van Staatsbosbeheer, onder meer:

136 dagen op een natuureiland
50 jaar later: omslag in denken
‘Lepelaars wijzen ons de weg’
Meer dan honderdvijftig plantensoorten