Vogelwachters in De Slufter

Kwetsbare natuur beschermen door bezoekers te laten zien hoe mooi en bijzonder de natuur is. Dat is het idee achter de vogelwachters die van april tot augustus bij De Slufter bivakkeerden. De Slufter is een prachtig natuurgebied op Texel, waar de zee ongehinderd kan binnenstromen. Samen met Frank Oosterhoff hebben we meegeholpen om het project op te zetten, onder meer door het vinden van gekwalificeerde vrijwilligers. Tussen 20 april en 31 augustus voerden de vrijwilligers maar liefst 2.916 gesprekken over de natuur.

Erg gewaardeerd
Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied, is tevreden over de pilot. “Het was goed mogelijk een groep mensen te selecteren die goed met mensen kunnen omgaan en enthousiast over de natuur kunnen vertellen en in het broedseizoen konden helpen bij het in kaart brengen van de broedvogels”, stelt boswachter Erik van der Spek in zijn evaluatie. Duidelijk is volgens hem dat de bezoekers het initiatief erg hebben gewaardeerd. “Vooral kinderen bleven terugkomen om nog een keer een vogel via de telescoop te kunnen bewonderen.”

De Slufter