Wadwachters op de wierde

Met het tijdschrift Noorderbreedte lanceerde Het Groninger Landschap een ontwerpwedstrijd. Iedereen werd uitgenodigd om plannen te bedenken voor een buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl. Die uitdaging gaan wij graag aan. Onze (Frank Oosterhoff, Huub Oome en ik) inzending bestaat uit een ontwerp van een wierde met daarop een massieve ronde toren. De wierde staat dichtbij het natte wad, waar zeldzame kwelderplanten groeien en wadvogels zoeken naar voedsel. Zogeheten Wadwachten houden een oogje in het zeil. Als gastheren maken ze bezoekers wegwijs. Ze vertellen enthousiast over de aanwezige flora en fauna, en benadrukken daarbij het belang van rust voor vogels. Met het inzetten van Wadwachten kan de beheerder van het natuurgebied twee vliegen in één klap slaan: enerzijds zorgen de Wadwachten ervoor dat bezoekers de unieke waddennatuur optimaal ervaren, anderzijds dragen ze zorg voor de broodnodige rust voor vogels.

Klik op de cover:

RwNklbWx