Welkom bij Utopia

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een binnendijks terrein van Natuurmonumenten. Een vogelparadijs is het, waar in het voorjaar zevenduizend paar grote sterns broeden. Om deze sterns en andere vogels rust te bieden, woonden van begin april tot eind augustus wadwachters aan de rand van het gebied. Per twee verbleven de vrijwilligers een week lang in een hut die lijkt op een pipowagen. Zelf zat ik er een week in mei.

Eerste seizoen
De grote tekst op de pipowagen ‘Welkom bij de Wadwachters van Natuurmonumenten’ spreekt boekdelen. De wadwachters hielden toezicht, telden vogels, brachten de vegetatie in kaart, maar waren bovenal gastheer of gastvrouw voor de vele duizenden wandelaars en fietsers die de hut passeren. Samen met Frank Oosterhoff leverde ik een bijdrage aan de realisatie van het project. Natuurmonumenten kijkt tevreden terug op eerste wadwachtersseizoen.

Utopia